Vad ROM betyder

Rörelsebanans längd. Kommer från engelska ”Range of Motion”.