TRÄNA HEMMA

Träna hemma med tränings- och kostschema anpassat unikt efter just dig, dina förutsättningar, vad du har tillgång till och ditt mål.

I vår omtyckta och välbeprövade tjänst för hemmaträning får du personlig och obegränsad hjälp från din egna online pt. Du får även regelbundna uppföljningar och nya upplägg varje månad efter din utveckling, och dina uppföljningar.

Höstkampanj 2020
mer om pt online