Hur du använder ditt friskvårdsbidrag

Vi är godkända, och du kan använda ditt friskvårdsbidrag vid köp av våra tjänster.

Det går att köpa våra tjänster genom flertalet olika friskvårdsportaler. Logga in på friskvårdsportalen som din arbetsplats är ansluten till, och sök efter ”private training online”.

Det går även bra att redovisa kvittot från oss för ditt friskvårdsbidrag.

-> mer om friskvårdsbidrag