Om uppföljningarna

Vi håller tillsammans en detaljerad uppföljning varje månad.

Utöver detta har vi även veckovisa avstämningar. Via avstämningarna kan du ställa frågor, och få ändringar gjorda.

Du kommer att bli informerad varje gång det är dags för uppföljning och avstämning.