Prestationshöjande dryck som dricks före träning. PWO är en förkortning av engelska (Pre workout).