Meditation och dess fördelar

Meditation är en sorts mental träning som har slagit igenom hos gemene man på senare tid. Det är en träningsform där man övar på att fokusera och styra sina tankar.

Meditation: vad det är och fördelar

Meditation används ofta för att öka medvetenheten om dig själv och ens egna omgivning. Det är även ett sätt att minska stress, träna på sin självdisciplin och koncentrationen samt förbättra sömnmönster. Det som också är bra är att du kan meditera i princip vart som helst eftersom du endast behöver dig själv som redskap.

Meditation – Fördelar:

Det finns många fördelar med att regelbundet meditera. En del märker du av direkt, och andra utvecklar sig stegvis efter en tids regelbunden meditation.

Minskad stress

En av de vanligaste anledningarna till att många mediterar är för att minska stressen. Stress orsakas av ökad produktion av kortisol, vilket är ett stresshormon. Kortisol i sin tur frisätter cytokiner. Cytokiner kan störa sömnen, bidra till trötthet samt öka risken för depression och ångest. Forskning har visat att meditation kan reducera symptomen som uppkommer vid ökning av ökade nivåer av kortisol och cytokiner, samt även minska nivåerna.

Mindre ångest

I samband med att stressen minskar, minskar också ofta stressen. En studie på nästan 1300 vuxna personer visade att meditation kan minska ångest, de hade också lättare att hantera stress och övertänkande. Psykiska problem som fobier och panikattacker har också visats bli förbättrat vid meditation.

Bättre känslomässig hälsa

Emotionell hälsa är väldigt viktigt för att må bra och kunna se positivt på livet. Studier visar att meditation ökar en persons känslomässiga hälsa och minskar uppkomsten av depression eller mindervärdeskomplex.

Förbättrad koncentrationsförmåga

Attention span är den totala tid man kan koncentrera sig på en uppgift utan att bli distraherad. Studier har visat att människor som mediterar ofta kan hålla sig fokuserade på en uppgift längre än de som inte mediterar.

Bättre sömn

Det finns olika meditationstekniker som hjälper dig att slappna av och kontrollera olika tankar som stör din sömn. Detta kan hjälpa dig till att somna lättare, men också förbättra din sömn. Många människor som lider av sömnlöshet har faktiskt rapporterat att de har slutat med sina sömntabletter bara några dagar efter sin första meditation.

Hjälper till att kontrollera smärta

Smärtuppfattning är direkt kopplad till ditt sinnestillstånd, smärtan kan alltså öka i en stressig miljö. Människor som mediterar har under en studie visat mindre känslighet mot smärta jämfört med andra som inte mediterar. Intressant va?

Kan sänka blodtrycket

Meditation har också bevisats kunna sänka blodtrycket och minska belastningen på hjärtat. Det beror på att nervsignalerna som reglerar hjärtfunktionen slappnar av , samt att kortisolnivåerna som ökar stressen minskar. Högt blodtryck under en längre tid gör att hjärtat måste jobba hårdare, det leder också till ökad risk för hjärtinfarkt och stroke. Därför är det viktigt att blodtrycket ligger på en bra nivå.

Det finns två huvudstilar av meditation:

Meditation : vad det är och mental träning

Fokuserad uppmärksamhetsmeditation

Denna stil koncentrerar uppmärksamheten på ett enda objekt, tanke, ljud eller visualisering. Det fokuserar på att befria ditt sinne från distraktioner. Meditation kan fokusera på andning, ett mantra eller lugnande ljud.

Öppen övervakningsmeditation.

Den här stilen uppmuntrar en bredare medvetenhet om alla aspekter av din miljö, tankebanor och självkänsla. Det kan innefatta att bli medveten om undertryckta tankar, känslor eller impulser.
Det finns massor med vetenskapligt bevisade fördelar med att meditera, dessa går vi in på nedan!

Avslutningsord

Meditation är väldigt bra för din fysiska och mentala hälsa. Speciellt för dig som känner en inre stress, har svårt att sova, problem med ångest eller högt blodtryck.

Att prova en meditationsstil som passar dina mål är ett bra sätt att förbättra din livskvalitet, även om du bara har några minuter på dig att göra det varje dag.

Dela