Träning som ger bättre minne

Det är möjligt att förbättra sitt minne, och hela effektiviteten i ditt personliga hjärnkontor med rätt typ av träning.

Forskning har visat att endast 20 minuter träning per dag visar förbättringar i hjärnan. Förutsatt att det genomförs regelbundet.

Studier visar att människor inte behöver lägga ner någon större mängd tid för att förbättra sin hjärnaktivitet och sitt minne. Så korta pass som tjugo minuter kan absolut vara tillräckligt.

Skräddarsytt träningsprogram för bättre minne

Träning ger dig bättre minne

Det är bra att bygga upp en stark och frisk kropp som förebygger skador, stärker din hälsa och ökar ditt välmående.

Ett annat område som ofta förbises är att träning även är oslagbart när det kommer till processerna som pågår i din hjärna.

Hjärnan jobbar effektivare, du blir lyckligare, ditt minne blir bättre och du får ofta en förbättrad sömn.

Blir minnet bättre med träning?

Det blir det. Ditt minne kan förbättras och bli ännu bättre med regelbunden träning av rätt sort.

I en studie gjord på träningens påverkan på minnet så har forskare kallat in 46 friska och vuxna människor.

Gruppen ombads att titta på en serie av 90 fotografier som rullade i ett bildspel på en digital skärm.

Sedan genomförda 50% av gruppens deltagare ett kortare träningspass med totalt 50 repetitioner. Repetitionerna varierade mellan olika högintensiva övningar exempelvis knäböj med upphopp.

Den andra halvan av gruppen satt ned utan någon typ av aktivitet alls innan testet gjordes.

48 timmar senare..

Två dagar efter detta prov satt samma män och kvinnor ned med forskare och tittade på en serie av 180 fotografier vilket inkluderade 90 fotografier som de hade blivit visade för tidigare, och 90 nya bilder

Männen och kvinnorna blev ombedda att peka ut vilka foton som de hade sett förut och vilka foton som var nya till samlingen.

Vad visade testet, hade de ökat sitt minne med träning?

Den halvan av gruppen som hade genomfört ett träningspass á totalt 50 repetitioner kom ihåg kring 60 procent av alla de foton som de hade sett förut.

Den grupp som inte hade utfört träningspasset kom ihåg i snitt 20% färre bilder i jämförelse med grupp 1.

Hur är det möjligt att minnet kunde förbättrats direkt med träning?

Tidigare forskningar som gjort har man funnit att andningsträning förbättrar minnet genom frisättningen av stresshormonet norephinephrine.

Forskare har länge vetat att det hormonet spelar en viktig roll på minnet.

Det visade sig även i denna nya studi att den halvan av testgruppen som tränade istället för att sitta still även ökade frisättningar av hormer i kroppen. Detta visade sig genom de salivprov som togs av alla testpersonerna.

Hormonerna ökade koncentrationsförmågan, vakenheten och tempot som hjärnan jobbade på under tiden som fotona visades. Detta gjorde att fler av bilder hade lagrats i hjärnan till det nya testet som var två dagar senare. I jämförelse med kroppen som inte gjorde detta.