Vad som är progressiv överbelastning

Progressiv överbelastning är bland de viktigaste av de olika tips som finns för muskeltillväxt.

Metoden går ut på att successivt öka ansträngningsgraden genom att exempelvis öka vikter, repetitioner, set, tempo eller liknande.

Progressiv överbelastning behöver vara att du hela tiden tränar tyngre.

Det kan även vara att du med samma vikt utför fler repetitioner, eller av någon annan anledning lyckas åstadkomma större skada på musklerna du tränar.

-> mer om progressiv överbelastning