Vad som är ”Forced Reps”

Forced reps är en träningsmetod som går ut på att du utför så många repetitioner som möjligt.

När du inte längre klarar fler repetitioner så ska du ta hjälp under den tyngsta fasen och fortsätta dina repetitioner. Oftast med hjälp av en vän, alternativt gummiband.