Forced reps

Forced reps utförs med hjälp av assistans från någon i din närhet som kan hjälpa dig under den koncentriska fasen i rörelsen.

forced reps - fördelar och hur forced reps fungerar

Vad är forced reps?

Forced reps är en teknik som är till för att ta träningen till maximal failure. Forced reps är en träningsmetod som går ut på att du utför så många repetitioner du klarar. Med en för dig relativt tung vikt.

När du inte längre klarar fler repetitioner så ska du ta hjälp under den koncentriska fasen och fortsätta dina repetitioner, men då enbart med den excentriska fasen.

Detta kommer göra att musklerna bryts ner rejält och att återhämtningsbehovet ökar.