Vad är isoleringsövning?

Isolationsövning är en styrketräningsövning som isolerat tränar ett specifikt antal muskelgrupper samtidigt, och då oftast endast en muskelgrupp.

Detta till skillnad från basövningar som aktiverar flera muskelgrupper samtidigt. Vid bröstträning är flyes en typiskt isolationsövning.

En bra träningsmetod, och som vi ofta implementerar i våra träningsprogram är en kombination av träning med basövningar och träning med isolationsövningar.