Vad som är statisk träning

Toppkontraktion är en statisk träningsmetod.

Det innebär att du pausar rörelsebanan, och håller den tränande muskelgruppen i maximal anspänning under en förutbestämd tid. Detta kan exempelvis vara när du har händerna som närmast överkroppen i sittande rodd, när du har skivstången mot naveln i skivstångsrodd, eller när du har hantlarna rakt ut från kroppen i sidolyft.

Plankan är en statisk träningsövning.

Du kan implementera både statiska träningsmetoder, men också statiska övningar.

Skillnaden är att i en statisk träningsmetod pausar i toppläget av en övning, där muskeln är som mest spänd. I jämförelse med en statisk övning där hela övningens set handlar om att hålla en statisk position.

Statiska träningsmetoder och träningsövningar – Ett bra komplement

Att träna statiskt kan vara ett bra komplement till din övriga träning, men bör inte vara all din träning. Träning med en kombination av explosiv, statisk och uthållighetsträning ger bättre resultat än att enbart fokusera mot ett av områdena. Du kommer att bli mer allsidigt tränad, och klara vardagens utmaningar bättre om du är både stark, explosiv, uthållig och smidig. Den allsidiga träningen är alltid bättre än den enformiga.

Vill du lära dig fler roliga och utmanande träningsmetoder? Se vår guide med 9 olika träningsmetoder.