Testosteronbrist – 12 Symptom på testosteronbrist

I denna artikel kommer du att lära dig viktig information kring hormonet testosteron. Samt få en ökad förståelse för hur du kan öka ditt testosteron, och sist men inte minst, tydliga symptom på en testosteronbrist.

Testosteronet påverkar många områden i kroppen, bland annat kroppens muskel- och benmassa, hur kroppsfett lagras, humöret, sexlusten samt produktionen av röda blodkroppar. Vilket innebär att testosteronet är ett hormon som påverkas oss på ett brett plan.

Testosteronbrist - Trött man sittandes

Allt om testosteronbrist, möjliga orsaker och metoder för att öka produktionen.

  • Om låga nivåer av testosteron
  • Om höga nivåer av testosteron
  • Att mäta sina testosteronvärden
  • 4 faktorer som försämra produktionen
  • 5 tydliga symptom på testosteronbrist
  • 8 naturliga sätt att öka testosteronproduktionen – Lägga separat?

Låg nivå av testosteron

Det är inte helt ovanligt med för låga nivåer av testosteron. Detta kan vara medfött, eller som i en naturlig del av ditt åldrande.

Redan efter 30 börjar testosteronproduktionen att sakta men säkert gå ner. Som ett resultat av detta så har en äldre man lägre nivåer testosteron, än vad samma man haft vid yngre ålder.

Om dina nivåer av testosteron är väldigt låga, så kan detta behandlas på flera olika sätt. Ett första steg kan vara att prova naturliga sätt att öka sin testosteronproduktion, med exempelvis de metoder som vi tar upp längre ned i denna artikel.

Den andra, och medicinska metoden för att hantera en testosteronbrist är via ersättning av testosteron från injektioner. Detta är receptbelagt, och går att få utskrivet av läkare.

Höga nivåer av testosteron

Att naturligt uppvisa en för hög nivå av testosteron är ovanligt. Det finns sjukdomar som kan orsaka detta, men vanligtvis rör det sig om att externt testosteron har tillförts. Detta har då vanligtvis gjorts via injektioner, och då i en större dos än vad kroppen normalt sätt producerar på egen hand.

Hur testar jag mina nivåer av testosteron?

Det enda sättet att veta din exakta nivå av testosteron är via blodprov. Om du har tydliga symptom på testosteronbrist, och lider av detta i din vardag så kan du uppsöka din vårdcentral. Som i sin eventuellt kan fatta ett beslut om att testa dina hormonnivåer.

Om du är nyfiken, och vill se om det finns förbättringsutrymme vad gäller dina hormonnivåer så är det rekommenderat att på egen hand köpa ett test med analys av dina testosteronnivåer. I dagsläget finns flera privata aktörer som tillhandahåller detta, exempelvis via Werlabs Testosteronprov.

4 Vanliga faktorer som kan leda till testosteronbrist

Det finns olika faktorer som kan påverka testosteronproduktionen. En av dessa anledningar som du själv inte kan påverka är problem med hypofysen.

Hypofysen skickar signaler till testiklarna att producera testosteron. När inte dessa signaler fungerar som de ska så minskar produktionen. Som i sin tur bör utvärderas av sjukvården.

Utöver hypofysen så finns det en hel del faktorer i din vardag som kan påverka din testosteronproduktion. Några exempel är dina sömnrutiner, din alkoholkonsumtion, kosthållningen, vardagsstressen och eventuell övervikt.

1. Dåliga sömnrutiner

Sömnen, och hur god samt regelbunden sömnen är har en viktig inverkan på din hormonbalans och testosteronproduktion.

Du producerar som mest testosteron när du sover. Så när du sover mindre än vad du ska, så produceras också mindre testosteron i kroppen.

Som i sin tur skapar en ond cirkel.

Nämligen när du har låga nivåer av testosteron i kroppen kan det också bidra till att du sover sämre med färre djupa sömncykler. Detta beror på att när testosteronet minskar, så ökar hormonet kortisol. Detta hormon gör att du blir pigg och därmed har svårare att sova. Som i sin tur gör att tydliga sömnrutiner är viktigt för såväl din hormonella balans, till din mentala hälsa och fysiska hälsa.

2. Stress

De flesta vet att stress inte är bra för hälsan, men man kanske inte vet riktigt varför?

När du är stressad frisätts hormonet kortisol i din kropp, samma hormon som ökar vid sömnbrist. Kortisolet är ett hormon som hämmar produktionen av testosteron i kroppen.

Kortisol kan också försämra funktionerna hos det redan befintliga testosteronet som du har lyckats producera. Därför är det viktigt att hitta strategier i din vardag som kan hjälpa dig att minska stressen.

3. Övervikt och kosthållning

Övervikt och dålig kosthållning påverkar också din testosteronproduktion.

När du äter mycket socker och snabba kolhydrater så ökar dina insulinnivåer i kroppen. Vilket i sin tur hämmar din produktion av testosteron.

Dålig kosthållning leder också i vanliga fall till övervikt i långa loppet. När du ökar din fettmassa kommer också produktionen av östrogen i din kropp att öka, vilket kan störa produktionen av testosteron.

Så för att öka dina testosteronnivåer är det bra om du ändrar din kosthållning till mer grönsaker och fullkornsprodukter. Dels för att minska insulinpåslaget men också för att minska andelen fettmassa.

4. Alkohol

Jag är ledsen att säga det, men alkohol minskar också produktionen av testosteron.

Eller egentligen är det inte själva alkoholen i sig som gör det, det är biverkningarna av alkoholen.

När kroppen får i sig alkohol registreras det som gift, vilket kroppen snabbt vill bli av med. Då läggs kroppens alla resurser på att bryta ner det och få ur det ur kroppen så snabbt som möjligt. En konsekvens av det är att kroppens andra uppgifter sätts på paus, som till exempel hormonproduktionen.

Dricker du med måtta en gång i veckan kommer detta dock inte att påverka nivåerna märkbart. Men om du regelbundet dricker alkohol kan det bli ett problem.

Vanliga symtom och tecken på testosteronbrist

Symptom på testosteronbrist kan visa sig på många olika sätt, nedan går vi igenom 5 stora, och vanliga symptom på testosteronbrist.

Testosteronbrist - Minskad muskelmassa

1. Tappar hår på huvudet

Testosteronbrist kan leda till tidigare hårförlust, än vad som var biologiskt planerat. Dock kan aldrig testosteronnivåerna påverka icke-ärftligt håravfall. Det enda som kan ske är att du tappar håret tidigare, än vad du egentligen skulle ha gjort.

Anledningen till detta är att en testosteronbrist leder till att andra hormon antingen också har en brist, eller istället får en ökning.

I detta fall kan resultatet av detta bli att hormonet DHT ökar, vilket även är det hormon som leder till att män tappar hår. Testosteron aromatiserar nämligen till DHT, och en obalans i dina testosteronnivåer innebär också en obalans av dina DHT-nivåer.

Det finns dock lösningar på detta. Vanligast är det att via läkare få hjälp med medicin som minskar aromatiseringen och produktionen av DHT, vilket i sin tur förhindrar att hormonet leder till mer av håravfall.

2. Försämrat minne

Testostronbrist uttrycker sig på flera olika sätt när det kommer till den mentala hälsan.

Vid en större testosteronbrist, än vad du tidigare varit van vid så kommer detta märkas snabbt. Du kommer märka av minskad energi, försämrad koncentrationsförmåga men även ett försämrat minne.

3. Mindre testiklar

Testiklarna har en viktig uppgift när det kommer till din testosteronproduktion.

När du har en testosteronbrist så arbetar dina testiklar på sparlåga, vilket stegvis gör att de krymper och blir mindre. Testiklarna fungerar nämligen så att deras storlek ligger i linje med arbetsinsatsen.

Vid en hög produktion, så är testiklarna stora och fulla. Vid exempelvis en nollställd produktion, där testosteronet tillförs via injektioner eller plåster så har testiklarna inte längre några arbetsuppgifter. Ett resultat av detta blir att testiklarna krymper, för att tillslut bli minimala och små som russin.

4. Utveckling av bröst (gynokomasti)

Det är inte endast kvinnor som kan utveckla bröst.

Anledningen till att testosteronbrist kan leda till utveckling av kvinnobröst, som i medicinska termer kallas gynokomasti är hormonet östrogen. Vilket är det dominanta kvinnohormonet, i jämförelse med testosteron som är det dominanta manshormonet.

När det bildas en obalans mellan testosteron och östrogen, så kan ett resultat bli en ökad fettlagring omkring brösten, och tillväxt av bröstkörtlarna. Denna typ av ökning är inte tillfällig, utan vid en långvarig hormonrubbning, där östrogenet resulterat i en långtgående tillväxt av bröstkörtlarna så krävs det operation.

5. Kärlekshandtag (Love-Handles)

Det finns en del områden på kroppen där kvinnor i större grad lagrar kroppsfett än män.

Detta gör att synliga symptom på testosteronbrist, även kan märkas vid synliga symptom på rubbningar av östrogen. Och ett av dessa symptom är ökade kärlekshandtag, vilket är fett över höfterna. När män har en oportionelig mängd kroppsfett över höften, så visar detta oftast på en rubbning av östrogenet, och då troligtvis även testosteronet.

6. Sexlusten minskas

Testosteron spelar en stor roll när det kommer till sexlust. Mäns testosteronproduktion är som högst innan 30 års ålder, efter det avtar produktionen något. Men om sexlusten tryter i yngre ålder kan det bero på en testosteronbrist.

Dock är den specifika produktionen av just testosteron inte avgörande för en väl fungerade sexlust. I denna process samverkar flera delar i kroppen, och inte minst även den mentala hälsan. Vid besvär som inte kan ha någon annan koppling, så kan det vara värt att testa nivåerna av testosteron. För att se om detta kan vara anledningen.

7. Erektionssvårigheter

Ett annat symptom som kan antyda till testosteronbrist är erektionssvårigheter. Detta beror på att testosteronet stimulerar receptorerna i hjärnan att producera kväveoxid.

Kväveoxid hjälper till att utlösa kemiska reaktioner i kroppen, som är en viktig del för att en erektion ska vara möjlig.

8. Trött och omotiverad

Om du känner dig ovanligt trött, har svårt att koncentrera dig och är allmänt omotiverad i livet, så kan det vara ett tecken på testosteronbrist.

9. Humörsvängningar

Ett annat tecken på testosteronbrist kan vara humörförändringar, dessa symptom kan uppkomma då testosteron påverkar många fysiska processer i kroppen.

Forskningar har visat att män med otillräckliga nivåer har större benägenhet att få depression, bli irriterade, ledsna eller till och med svartsjuka.

10. Minskad muskelmassa

Vid brist på testosteron kan muskelmassan minska, detta på grund av att testosteron är delaktig vid byggandet av muskler. Trots minskad muskelmassa behöver inte muskelfunktionen försämras.

11. Ökat kroppsfett

Det är också vanligt att uppleva en ökad mängd kroppsfett. Det tros uppkomma från den obalans mellan testosteron och östrogen.

12. Minskad benmassa

Benmassan kan påverkas negativt vid testosteronbrist, vilket ökar risken för frakturer.

Svag benmassa ses oftast hos kvinnor som naturligt har mindre testosteron, vilket då också bli en logisk konsekvens hos män vid brist. Det beror på att testosteron hjälper kroppen att producera och stärka skelettet.

Öka testosteron naturligt – Metoder

Det finns naturliga sätt att öka din testosteronproduktion, och dessa ska vi gå igenom i några tydliga steg.

Testosteronbrist - Sätt att öka produktionen

Träning

Träning ökar nivåerna av testosteron i kroppen.

Mest effekt uppnås vid övningar som involverar flera muskelgrupper samtidigt, exempelvis basövningar. Detta beror på att flera muskler aktiveras och bryts ned plus att lederna engageras.

När musklerna sedan återhämtar sig ökar produktionen av testosteron.

Det har också visat sig att intervallträning är bättre än långdistans när det kommer till testosteronproduktion. Halterna ökade markant vid 90 sekunders intervaller, i jämförelse med 45 minuter långdistans.

Viktnedgång

Övervikt är som vi alla mest troligt vet inte hälsosamt ur många olika aspekter. Och som jag nämnde ovan påverkar det också testosteronproduktionen negativt.

Det en övervikt gör är att den stör produktionen av hormoner. Därför blir även produktionen hjälpt om viktnedgång sker.

Zinkintag

Zink är en viktig mineral för att produktionen av testosteron ska fungera.

Därför är det viktigt att du har rätt nivåer av zink i din kropp när du har låga nivåer av testosteron.

Magnesium

Även magnesium är en viktig mineral för din testosteronproduktion.

Detta är anledningen till att de allra flesta ”testosteron-boost” tillskott innehåller såväl zink som magnesium.

Periodisk fasta

Periodisk fasta kan påverka din hormonproduktion positivt.

Anledningen till detta är många – så många att vi skrivit en separat artikel om just periodisk fasta.

Broccoli

Ja, broccoli!

När broccolin du äter bryts ner, bildas ett ämne som heter Di-indolyl-metan (>DIM).

DIM hjälper kroppen att reglera produktionen av testosteron.

Gillar du inte broccoli? Ingen fara, DIM finns även i brysselkål och blomkål.

Allsidig kosthållning

Fett, protein och kolhydrater är olika makronutrienter.

Samtliga av dessa komponenter  är viktiga för att kroppen ska fungera som den ska.

Var och en av dom har sin del i produktionen av hormoner, därmed också i testosteronproduktionen.

Håll koll på dina mediciner

Olika mediciner har olika inverkningar på kroppen. En del påverkar dig mentalt, på samma sätt som en testosteronbrist skulle göra, medans andra faktiskt till och med kan minska produktionen.

Prata med din läkare om du misstänker låga nivåer av testosteron i samband med någon av dessa mediciner.

Stress

Stress kan döda oss, men innan det så kan en rad andra områden i kroppen försämras. Bland annat delar av hormonproduktionen, och hormonbalansen.

Därför kan det vara fördelaktigt att se över din vardag, och se till att du stressar mindre.

Avslutningsord

Som ni nu kanske förstått så är det mycket som kan påverka produktionen av testosteron.

Men genom att träna, äta hälsosamt, stressa mindre och sova mer kommer ni förhoppningsvis kunna öka eran produktion av testosteron naturligt.

Dela