Excentrisk träning i programmet

När du tränar excentrisk träning som även kallas negativ träning så är målet att optimera den excentriska fasen så mycket som möjligt.

Excentrisk träning är när du håller emot viktmotståndet. Den excentriska fasen är olika för olika övningar, vid exempelvis knäböj är det vägen ned i rörelsen. I latsdrag är det tvärtom, där är det istället fasen upp (tillbaka till utgångsläget) som är den excentriska fasen.

Koncentrisk fas är den del av rörelsebanan när du drar alternativt pressar upp viktmotståndet med all din kraft, beroende på övning.

Exempel på några övningars koncentriska fas

-> mer om excentrisk träning