Träningstermer – Vanliga termer inom träning

Lista med vanligt förekommande träningstermer.

Lär dig mer om termer som ofta förekommer i träningsplaneringar, kostscheman och andra vanliga träningssammanhang.

träningsprogram gorilla

Träningstermer att känna till

Det finns tusentals termer inom träning, och det kan till och med skilja sig från geografisk belägenhet, umgängeskrets och träningsform.

Men, idag kommer vi att förklara de vanligaste, och mest användbara.

Vad är PWO?

PWO är från den engelska förkortningen “Pre-Workout som är ett kosttillskott du ofta får i dig som dryckesform. Du dricker så kallad PWO före dina träningspass, för att optimera den egna prestationsförmågan.

Det svenska namnet för PWO är prestationshöjare. PWO innehåller ofta en blandning av koffein, aminosyror och kreatin.

Vad innebär BB inom träning?

Jag skulle säga att hör du talas om “BB” i tävlingssammanhang, så skulle det vara på tal om den klassiska tävlingsklassen “Body Building”. Vidare finns det Classic Bodybuilding, och flera andra typer av “BB”.

Vad innebär BF som träningsterm?

Om du hör någon använda termen “BF” så är det viktigt att koppla denna till sammanhanget. BF kan nämligen ha flera olika betydelser.

Om du hör BF i samband med kroppsanalys, av exempelvis din vikt och fysik så betyder det kroppsvikt, från engelska “Body Weight”.

Skulle du vara med i en diskution om olika tävlingsklasser, så skulle termen istället vara en förkortning för “Body Fitness”, som är en egen tävlingsklass.

Vad är “AF?”

Även AF är en term som referens inom tävling. AF är nämligen en förkortning av tävlingsklassen “Atletic Fitness”.

Vad är “OL”?

OL som träningsterm är en förkotning av; Olympiska lyft.

Olympiska lyft är tyngdlyftning med stora komplexa övningar. Exempelvis (snatch), frivändningar (clean) med flera.

Vad innebär “BW”?

BW är en förkortning från engelska “body weight”, som i svenska sammanhang summerar din totala kroppsvikt.

Vad innebär “RM/Repetions max”?

RM är en förkortning på repetitions max.

1 RM är den vikt som du klarar att utföra maximalt en gång.

3 RM är den vikt du klarar att utföra maximalt 3 gånger.

Läs mer om “RM”

Vad innbebär “ROM/Range of Motion”?

Rörelsebanans längd. Kommer från engelska “Range of Motion”.

Vad innebär “TUT/Time under Tension”?

TUT är tiden som muskeln är under ständig anspänning. Kommer från engelska “Time under Tension”.

Vad är ett “Superset”?

När du utför ett så kallat superset så utför du två övningar direkt efter varandra. Utan någon vila emellan.

Exempelvis gör du första 8 reps knäböj sen direkt utan vila utför du 8 repetitioner av benspark.

Läs mer om superset

Vad är ett “Giantset”?

Tränar du ett giantset, så tränar du likt beskrivet med superset ovan, fast mer än fler övningar inkopplade. I ett giantset så hoppar du mellan 3 eller fler övningar, ungefär som en cirkelträning.

Vad är “Forced reps”?

Repetitioner du utför med hjälp av en passare, Exempelvis att du kör på 100kg på bänken men du har en passare som hjälper stången upp medans du sätter den excentriska fasen väldigt fint.

Läs mer om Forced reps

Vad är “Dropset”?

Är när du omedelbart sänker vilken för att trötta ut muskeln totalt.

Läs mer om dropset

Vad innebär “Koncentrisk fas”?

Den “posetiva” fasen som innebär när du pressar / drar vikten emot dig.

Läs mer om koncentriska fasen

Vad är den “Excentriska fasen”?

När du håller emot / sänker vikten även kallad negativ fas.

Läs mer om excentriska fasen

Vilken är “Agonist”?

Den muskel som gör det större jobbet under övningen

Vad är “Synergist”?

Muskeln / musklerna som hjälper till i övningen

Vad innebär “Ass to the grass”?

När du skall göra knäböj med maximal djup.

Vad innebär “Muskelkontakt”?

När muskeln du vill träna utsätta för maximal ansträngning och full kontaktkänsla.

Vad är en “Isolationsövning”?

Övning som isolerar en specifik muskel utan att koppla in fler muskler runt.

Se exempel på isolationsövningar

Vad betyder “Basövning”?

När du tränar en övning med fria vikter exempelvis knäböj, marklyftbänkpress eller militärpress. Då tränar du en så kallad “basövning”.

Läs mer om basövningar

Vad innebär “Hypertrofi”?

Träning med huvudsakligt mål att öka i muskelmassa.

Här kan du lära mer om hypertrofi

Vad är “Cardio”?

När du tränar kardiovaskulär så utför du någon form av konditionsträning

Vad är en “Split”?

När man tränar olika muskelgrupper vid olika dagar / tider.