24 Träningstermer att känna till

Lär dig 24 termer som ofta förekommer i träningsplaneringar, kostscheman och träningssammanhang.

Träningstermer

Termer inom träning, träningsprogram och tävling

1. PWO

PWO är från den engelska förkortningen ”Pre-Workout”. Du dricker så kallad PWO före dina träningspass, för att optimera den egna prestationsförmågan.

Det svenska namnet för PWO är prestationshöjare. PWO innehåller ofta en blandning av koffein, aminosyror och kreatin.

2. BB

Förkortning av Body Building. Används primärt i tävlingssammanhang.

3. BF

Om du hör någon använda termen ”BF” så kan betydelsen skiljas mellan olika sammanhang.

Om du hör BF i samband med kroppsanalys så betyder det kroppsvikt, från engelska ”Body Weight”.

Skulle du vara med i en diskussion om olika tävlingsklasser, så skulle termen istället vara en förkortning för ”Body Fitness”, som är en egen tävlingsklass.

4. AF

Även AF är en term inom tävling. AF är en förkortning av tävlingsklassen ”Athletic Fitness”.

5. OL

OL som träningsterm är en förkortning av; Olympiska lyft.

Olympiska lyft är tyngdlyftning med stora komplexa övningar. Exempelvis (snatch), frivändningar (clean) med flera.

6. BW

BW är en förkortning från engelska ”body weight”, som i svenska sammanhang summerar din totala kroppsvikt.

7. RM/Repetitionsmaximum

RM är en förkortning på repetitions max.

1 RM är den vikt som du klarar att utföra maximalt en gång.

3 RM är den vikt du klarar att utföra maximalt 3 gånger.

8. ROM/Range of Motion

Rörelsebanans längd. Kommer från engelska ”Range of Motion”.

9. TUT/Time under Tension

TUT är tiden som muskeln är under ständig anspänning. Kommer från engelska ”Time under Tension”.

10. Superset

När du utför ett så kallat superset så utför du två övningar direkt efter varandra. Utan någon vila emellan.

Exempelvis först 8 reps knäböj sen direkt utan vila 8 repetitioner av benspark.

11. Giantset

Tränar du ett giantset, så tränar du likt beskrivet med superset ovan, fast mer än fler övningar inkopplade. I ett giantset så hoppar du mellan 3 eller fler övningar, ungefär som en cirkelträning.

12. Forced Reps

Repetitioner du utför med hjälp av en passare. Även kallat Forced Reps. Exempelvis 100kg i bänkpress med en passare som hjälper stången upp medans du tränar den excentriska fasen utan passarens hjälp.

13. Dropset

I Dropset handlar det om att stegvis träna ut den arbetande muskelgruppen. Ett set består av flera microset, där du i varje underset sänker vikten för att utföra ytterligare repetitioner.

14. Koncentrisk fas

Den positiva fasen som innebär när du pressar / drar vikten emot dig.

15. Excentrisk fas

När du håller emot / sänker vikten även kallad negativ fas.

16. Agonist

Den muskel som gör det större jobbet under övningen

17. Synergist

Muskeln / musklerna som hjälper till i övningen

18. Ass To The Grass

När du skall göra knäböj med maximal djup.

19. Muskelkontakt

När muskeln du vill träna utsätta för maximal ansträngning och full kontaktkänsla.

20. Isoleringsövning

Övning som isolerar en specifik muskel utan att koppla in fler muskler runt.

21. Basövning

När du tränar en basövning med fria vikter exempelvis knäböj, marklyft, bänkpress eller militärpress. Då tränar du en så kallad ”basövning”.

22. Hypertrofi

Träning med huvudsakligt mål att öka i muskelmassa.

23. Cardio

När du tränar kardiovaskulär så utför du någon form av konditionsträning

24. Split

När man tränar olika muskelgrupper vid olika dagar / tider.