Vad som är föruttröttningsmetoden

I föruttröttningsmetoden tränar du likt ett superset, där du alternerar mellan två olika övningar.

Skillnaden är att i föruttröttningsmetoden så är valet av övningar avgörande, det måste vara en isolerande övning först, som ska föruttrötta muskeln. Därefter går du direkt till en tyngre och större övning (basövning).

Du har säkert märkt när du tränat en större basövning, säg exempelvis marklyft att ryggen inte är helt slut, utan kanske i första hand greppet eller armarna. Eller till exempel om du tränat knäböj till failure, så har du nästan alltid mer att ge i en isolerande benövning som benspark.

I föruttröttningsmetoden så börjar du med en isolerande övning, exempelvis 12 repetitioner flyes, innan du direkt går på tyngre basövning, i detta fall bänkpress. Det ger mer pump, och större nedbrytning av den tränande muskelgruppen.

-> mer om föruttröttningsmetoden